S nastupujícím podzimem a příchodem sychravého počasí dlouhodobě registrujeme zvýšený výskyt počínajících projevů astmatu. K těmto projevům zpravidla patří: dráždivý kašel (celodenní i noční), pocity tíže na hrudi, zahlenění, sípoty a pocity únavy. Tyto projevy mohou provázet i časté virové infekce, jenž  mohou vyvolat právě astmatické reakce. Pro účinnou léčbu je velmi důležité včasné podchycení astmatu.