Naše pracoviště nabízí komplexní vyšetření a léčbu v oboru alergologie a klinické imunologie se zvláštním zaměřením na pediatrickou problematiku.

V rámci naší privátní praxe se nachází tři ordinace vybavené moderními přístroji (spirometrie).

Hlavní přednosti pracoviště:

  • Komplexní přístup k pacientovi- diagnostika, léčba a prevence alergických onemocnění a poruch imunity (astma, alergické rýmy, ekzémy, kopřivky, potravinové a lékové alergie, alergie na hmyz)
  • Dobrá organizace práce- krátké objednací doby a vzájemná zastupitelnost lékařek a sester, kontinuálnost a dostupnost léčby i v době prázdnin a dovolených
  • Možnost léčby celých rodin na jednom pracovišti
  • Smlouvy se všemi pojišťovnami ČR
  • Umístění pracoviště v rámci velké polikliniky (laboratoře, rentgeny, možnosti konzultace dalších odborníků)
  • Dobrá dostupnost (metro, autobusy)