Spirometrie je vyšetření, které dokáže zhodnotit práci našich plic. Pomocí spirometrie lékař určí, jak velké množství vzduchu jsou plíce schopné pojmout nebo jak rychle dokážeme vzduch vydechnout ven z plic. Tato zjištění samozřejmě nejsou samoúčelná, umožňují například rozlišit od sebe některá plicní onemocnění nebo nás mohou na některé zdravotní problémy upozornit. Díky spirometrii může lékař zdravotní potíže kvantifikovat a tím objektivně zhodnotit.

Spirometrie má významné místo také v alergologických ambulancích. Část jejich klientů tvoří také pacienti s astmatem, jehož základním projevem je dušnost, pocit ztíženého dýchání. Tato dušnost je způsobena stahem hladké svaloviny ve stěně průdušek, které se tak významně zúží a dýchání se stává obtížným a nedostatečným. Toto zúžení průdušek můžeme nepřímo pozorovat právě díky spirometrii. Ta dává lékaři možnost odlišit, zda je dušnost způsobena zúžením průsvitu průdušek (které ovšem nemusí mít příčinu pouze v astmatu) nebo snížením objemu vzduchu v plicích.

Spirometrické vyšetření je naprosto nebolestivé a také není nijak nepříjemné. Důležité je naslouchat pokynům lékaře a zdravotnického personálu. Podle těchto pokynů vyšetřovaná osoba dýchá do spirometru, přístroje, jehož jednotlivé podoby se od sebe mohou lišit. Vždy však je výsledkem objektivní zhodnocení plicních funkcí, které pomáhá správně zacílit následnou léčbu.