Naše pracoviště má smlouvu se všemi pojišťovnami ČR:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a poj. (207)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  • Zdravotní pojišťovna Ministersva vnitra ČR (211)
  • Zdravotní pojišťovna Metal Alliance (217)
  • Česká národní zdravotní pojišťovna (222)
  • Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (205)